Món ngon mỗi ngày

8x khoe cơm tối giản dị nhưng đủ dưỡng chất

Giống như nhiều phụ nữ khác, chị Hương Giang hàng ngày kết thúc công việc văn phòng là lại quay cuống chợ búa bếp núc. Làm sao đủ dưỡng chất mà lại hợp lý túi tiền.

Ai thấy khó hãy tham khảo thực đơn các chị chia sẻ nha.

8X khoe cơm nhà 4 người siêu giản dị, mỗi bữa dao động từ 60-150k - 3

 

8X khoe cơm nhà 4 người siêu giản dị, mỗi bữa dao động từ 60-150k - 4

 

8X khoe cơm nhà 4 người siêu giản dị, mỗi bữa dao động từ 60-150k - 5

 

8X khoe cơm nhà 4 người siêu giản dị, mỗi bữa dao động từ 60-150k - 6

 

8X khoe cơm nhà 4 người siêu giản dị, mỗi bữa dao động từ 60-150k - 7

 

8X khoe cơm nhà 4 người siêu giản dị, mỗi bữa dao động từ 60-150k - 8

 

8X khoe cơm nhà 4 người siêu giản dị, mỗi bữa dao động từ 60-150k - 9

 

8X khoe cơm nhà 4 người siêu giản dị, mỗi bữa dao động từ 60-150k - 10

 

8X khoe cơm nhà 4 người siêu giản dị, mỗi bữa dao động từ 60-150k - 11

 

8X khoe cơm nhà 4 người siêu giản dị, mỗi bữa dao động từ 60-150k - 12

 

8X khoe cơm nhà 4 người siêu giản dị, mỗi bữa dao động từ 60-150k - 13

 

8X khoe cơm nhà 4 người siêu giản dị, mỗi bữa dao động từ 60-150k - 14

 

8X khoe cơm nhà 4 người siêu giản dị, mỗi bữa dao động từ 60-150k - 15

 

8X khoe cơm nhà 4 người siêu giản dị, mỗi bữa dao động từ 60-150k - 16

 

8X khoe cơm nhà 4 người siêu giản dị, mỗi bữa dao động từ 60-150k - 17

 

8X khoe cơm nhà 4 người siêu giản dị, mỗi bữa dao động từ 60-150k - 18

 

8X khoe cơm nhà 4 người siêu giản dị, mỗi bữa dao động từ 60-150k - 19

 

8X khoe cơm nhà 4 người siêu giản dị, mỗi bữa dao động từ 60-150k - 20

 

8X khoe cơm nhà 4 người siêu giản dị, mỗi bữa dao động từ 60-150k - 21

 

8X khoe cơm nhà 4 người siêu giản dị, mỗi bữa dao động từ 60-150k - 22

 

Nguồn coppy.Liên hệ 0899.556.969
Vui lòng nhập chính xác địa chỉ Email để nhận được thông tin mới nhất từ Midass